Tag: các loại máy chấm công

Tìm hiểu các loại máy chấm công

Tìm hiểu các loại máy chấm công

Máy chấm công là một trong các thiết bị được sử dụng để ghi lại thời gian ra vào của từng người một cách chính xác, minh bạch và hoàn toàn thực hiện tự động. Máy chấm công này được