Tag: cách hoạt động của máy đếm tiền

Cách thức hoạt động của máy đếm tiền

Cách thức hoạt động của máy đếm tiền

Đầu tiên người sử dụng sẽ đưa tiền vào trong máy, máy sẽ kéo tiền vào trong lô máy, và trong quá trình di chuyển rất nhanh ấy qua các điểm của cảm biến. Các tờ tiền sẽ được trực