Tag: chọn máy chiếu cho hội trường lớn

Mẹo lựa chọn máy chiếu cho hội trường lớn

Mẹo lựa chọn máy chiếu cho hội trường lớn

Trong tất cả các thông số cần thiết để tạo nên một chiếc máy chiếu hoàn hảo, thì độ sáng, được xem là thông số quan trọng hàng đầu, độ sáng càng cao thì máy chiếu đó có thể sử