Tag: đo khoảng cách lắp máy chiếu

Những điều cần biết khi đo khoảng cách lắp máy chiếu

Những điều cần biết khi đo khoảng cách lắp máy chiếu

Nếu bạn có một máy chiếu LCD với 600 hoặc ít hơn đường thẳng đứng của độ phân giải (800 x 600 hoặc 854 x 480), một phạm vi tỷ lệ xem 2-3:1 (V / W) là tối ưu. Nếu