Tag: dòng máy đếm tiền Xiudun

Những tác dụng của dòng máy đếm tiền Xiudun

Những tác dụng của dòng máy đếm tiền Xiudun

Một khi tất cả các tờ tiền trong xấp tiền đã đếm xong, hầu hết các máy sẽ cung cấp màn hình hiển thị số tờ tiền đã đếm. Các máy cao cấp có thêm chức năng nhận dạng mệnh