Tag: dùng máy đếm tiền

Xử lý các lỗi khi dùng máy đếm tiền

Xử lý các lỗi khi dùng máy đếm tiền

Do người sử dụng thả tiền vào khay không đúng cách: trước khi bỏ tiền vào khay đếm của máy, chúng ta phải xếp sấp tiền ngay ngắn, vuông vắn, thả tiền vào theo chiều xuôi của khay thả. Máy