Tag: Kiểm soát nhân viên

Kiểm soát nhân viên đi làm trễ bằng máy chấm công vân tay

Kiểm soát nhân viên đi làm trễ bằng máy chấm công vân tay

Vậy điều bạn cần làm để hạn chế vấn đề đi làm muộn là gì? Xử phạt? Nâng cao ý thức tự giác cua nhân viên?… Tất cả đều đúng, nhưng làm thế nào để xử phạt mà không gây