Tag: kinh nghiệm dùng máy đếm tiền

Lưu ý khi dùng máy đếm tiền

Lưu ý khi dùng máy đếm tiền

Mắt thần là 1 bộ phận rât quan trọng của máy đếm. Mắt thần giúp thực hiện chính xác nhất mọi hoạt động của máy đếm vì vậy nếu mắt thần không được hoạt động trong tình trạng tốt nhất