Tag: kinh nghiệm sử dụng máy in

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng máy in

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng máy in

Không dùng giấy đã bị ướt, nhăn nheo và dùng lại giấy đã in một mặt. Vì có thể bị kẹt giữa các bánh răng làm gãy một số cơ cấu chuyển động, đặc biệt nếu là máy in phun