Tag: lắp giá treo máy chiếu

Tư vấn lắp giá treo máy chiếu

Tư vấn lắp giá treo máy chiếu

Trước tiên chúng ta đặt máy chiếu tại một vị trí tương đươn với vị trí sẽ lắp lên trần xem hình ảnh thực chiếu đã vừa với kích thước cần chiếu lên màn hình chưa, sau khi đã chọn