Tag: lợi ích của máy chấm công

Những lợi ích của máy chấm công

Những lợi ích của máy chấm công

Đối với doanh nghiệp có từ trên 500 đến khoảng 10.000 nhân viên, bạn có thể phải sử dụng khoảng từ 3 đến 10 máy có dung lượng lớn như Iclock 260, Gigata 890C, WSE-9039,… (Có cấu hình 10.000 dấu