Tag: lỗi máy chấm công không nhận dấu vân tay

Khắc phục máy chấm công không nhận dấu vân tay

Khắc phục máy chấm công không nhận dấu vân tay

Khi đăng ký vân tay cho nhân viên, máy chấm công sẽ chụp lại hình ảnh vân tay của nhân viên đó. Do thời tiết vào mùa đông, vân tay bị co lại biến dạng so với khi đăng ký,