Tag: lưu ý khi sử dụng máy in

Những lưu ý khi sử dụng máy in

Những lưu ý khi sử dụng máy in

Điểm chủ chốt ảnh hưởng đến chất lượng trang in phụ thuộc phần lớn vào đầu phun, nên bạn cần phải thường xuyên làm sạch nó. Ở đây, bạn không nên lầm tưởng là làm sạch đầu phun theo cách