Tag: máy chấm công không nhận dấu vân tay

Xử lý máy chấm công không nhận dấu vân tay

Xử lý máy chấm công không nhận dấu vân tay

Vì một lý do nào đó, vô tình bạn hay ai đó xóa mất dữ liệu nhân viên trên máy chấm công, việc này đồng nghĩa với việc không nhân viên nào có thể tự chấm công cho mình được

Khắc phục máy chấm công không nhận dấu vân tay

Khắc phục máy chấm công không nhận dấu vân tay

Khi đăng ký vân tay cho nhân viên, máy chấm công sẽ chụp lại hình ảnh vân tay của nhân viên đó. Do thời tiết vào mùa đông, vân tay bị co lại biến dạng so với khi đăng ký,