Tag: Máy chiếu trường học

Thông tin sản phẩm máy chiếu dành cho trường học

Thông tin sản phẩm máy chiếu dành cho trường học

Thông thường ở một phòng học của trường THPT, THCS hay tiểu học thì số lượng học sinh chỉ khoảng hơn 40 người, vậy chỉ cần máy chiếu cấu hình vừa phải là đã có thể đáp ứng được. Với