Tag: phân loại máy in hóa đơn

Kinh nghiệm phân loại máy in hóa đơn

Kinh nghiệm phân loại máy in hóa đơn

Hiện nay công nghệ in nhiệt là công nghệ in tiên tiến nhất trong lĩnh vực in hóa đơn cũng như in barcode. Vì in hóa đơn thường là loại hóa đơn khổ nhỏ chữ bé inbarcode cần chính xác