Tag: sử dụng máy chiếu mini Orion Brick

Hướng dẫn dùng máy chiếu mini Orion Brick

Hướng dẫn dùng máy chiếu mini Orion Brick

Đầu tiên, chọn tính năng Miracast trên máy chiếu, chọn kết nối thiết bị trên điện thoại (smartphone) dùng hệ điều hành Android và chọn tiếp tính năng phản chiếu màn hình Miracast, đợi dò tìm thiết bị máy chiếu