Tag: thông tin máy chấm công thẻ từ

Lợi ích của máy chấm công thẻ từ

Lợi ích của máy chấm công thẻ từ

Chấm công dùng thẻ cảm ứng sử dụng trực tiếp loại thẻ cảm ứng không tiếp xúc (RFID – Radio Frequency Identification) để quẹt ghi nhận thời gian In/Out. Mỗi nhân viên được cấp 01 mã thẻ duy nhất trong

Thông tin về máy chấm công thẻ từ

Thông tin về máy chấm công thẻ từ

Mỗi nhân viên hoặc hành khách được phép sẽ được hệ thống kiểm soát quản lý trên máy tính cấp một quyền truy cập duy nhất dưới dạng thẻ từ mà mỗi khi ra vào khu vực kiểm soát bắt