Tag: thông tin máy in nhãn

Thông tin về máy in nhãn

Thông tin về máy in nhãn

Chiều rộng in tối đa (Maximium Print Width = MPW): Tùy theo bạn dự định dùng loại giấy in có bề rộng tối đa bao nhiêu. Các máy in trung bình thường có MPW = 104mm đi với khổ giấy

Thông tin cần biết về máy in nhãn

Thông tin cần biết về máy in nhãn

Nếu không máy sẽ báo lỗi và không in được. Tuy nhiên bạn không nên lo ngại về điều này vì khi bạn mua máy in nhãn thì trách nhiệm của người bán máy phải hướng dẫn cho bạn cách