Tag: tìm hiểu máy chấm công thẻ cảm ứng

Đặc điểm của máy chấm công thẻ cảm ứng

Đặc điểm của máy chấm công thẻ cảm ứng

Thẻ từ là thẻ trên đó có dải băng từ (magnetic stripe), chứa từ tính và các thiết bị đọc ghi thẻ có thể thay đổi nội dung dữ liệu trên thẻ. Thử từ được phân làm 2 loại: thẻ