Tag: tư vấn bảo quản máy đếm tiền

Mẹo bảo quản máy đếm tiền

Mẹo bảo quản máy đếm tiền

Máy đếm tiền cũng như các loại máy khác chỉ hoặt động tốt trong môi trường bình thường, nhiệt độ từ 0 – 40Oc, nếu nhiệt độ cao hoặc thấp hơn sẽ ảnh hưởng đến các linh kiện thiết bị